Контакты

Скоростной интернет в Житомире и области

ТОВ «ФРІВЕЙ ПЛЮС»

Юр. адресa: г.Житомир, ул.Коростишевская 14А

+380(68)219-57-25Технічна підтримка

ТОВ «ІНТЕРНЕТ РЕГІОН»

Юр. Адрес: Житомирський р-н, с.Лука, ул. Генерала Вахнюка 1А

+380(68)219-57-25 Технічна підтримка

 

Пожалуйста, введите адрес электронной почты, так что мы сможем с вами связаться.

О защите персональных данных

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про захист персональних даних”, № 2297-VI вiд 01.06.2010 року, персональні дані — це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (суб’єкт персональних даних), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Оскільки наведене визначення недосить чітко розкриває суть складових персональних даних, для більшого їх розуміння, доречно звернутися до інших нормативних актів. Одним з таких є Закон України “Про інформацію”, № 2657-XII від 02.10.1992 року. Так, відповідно до ст. 11 зазначеного закону України, не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, а саме: даних про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адресу, дату і місце народження.

Крім того, відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 30.10.1997 р. № 5-зп, до персональних даних належить також інформація про стан здоров’я особи (історія хвороби, мета запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі інформація про наявність ризику для життя і здоров’я).

Враховуючи вищевикладене, до персональних даних можна віднести наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання, серію та номер паспорта, ідентифікаційний номер, дані про сімейний стан тощо.

Однак, зазначимо, що, наприклад, прізвище ім’я, по-батькові особи та її дата народження окремо не можуть вважатись персональними даними, оскільки окремо взяті вони не дають можливості ідентифікувати будь-яку особу (адже таке ж прізвище ім’я,  по-батькові може мати багато інших осіб в країні; і дата народження без зазначення імені її власника не є персональними даними). Проте в сукупності, ці відомості є персональними даними, оскільки за допомогою них може чітко бути встановлено, якої саме особи вони стосуються.

Розкриваючи питання можливості розголошення персональних даних про фізичну особу-споживача, зазначимо, що Закон України “Про захист персональних даних” визначає, що персональні дані є інформацією з обмеженим доступом. Це, зокрема, означає, що особа, яка здійснює обробку (в тому числі збирання, зберігання, використання, поширення тощо) баз персональних даних повинна забезпечити охорону таких баз від несанкціонованого доступу третіх осіб.

 Враховуючи все вище сказане, Ми не збираємо та не зберігаємо «Персональні данні» в електронному вигляді, лише данні для ідентифікації клієнта.